فرم جدید برای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها

پر کردن فرم مرحله دوم هدفمندی یارانه ها معاون اجرائی رئیس جمهور با بیان اینکه زمان آغاز توزیع پرسشنامه های مربوط به متقاضیان دریافت یارانه نقدی 20 فروردین ماه است، گفت:از بیستم فروردین 93 افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی که رقم نخست سمت راست شماره ملی آنها صفر است و روز 21 فروردین نیز افراد متقاضی که نخستین رقم سمت راست شماره ملی آنها عدد یک است نام نویسی می کنند و به همین ترتیب تا افرادی که رقم سمت راست شماره ملی آنان 9 است ادامه می یابد…. سایت و نحوه ثبت نام در ادامه مطلب

خواندن ادامه مطلب

آخرین مطالب سایت